Sobota, 4 Lutego 2023
 
Szukaj
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Start Realizowane pomiary Sterowanie i GSM

 

Diamenty Forbes 2020
Sterowanie i GSM:

Wszystkie układy automatyki bazują na układach sterujących procesami.

ilustracja

W zależności od skomplikowania układów sterujących mogą to być regulatory, moduły logiczne i sterowniki. Ze względu na małą uniwersalność coraz rzadziej stosuje się regulatory. Najczęściej tworzy się centralne lub zdecentralizowane systemy sterowania.
ilustracjaJeżeli układy bazują głównie na sygnałach dwustanowych można stosować moduły logiczne. Dzięki prostemu w obsłudze oprogramowaniu, które posiada wiele gotowych funkcji przystosowanych także do sterowania i kontroli urządzeń, można tworzyć nawet skomplikowane funkcje sterowania. Modułowa budowa pozwala na rozbudowę istniejących układów.

W bardziej skomplikowanych układach, gdzie pojawiają się sygnały analogowe konieczne jest stosowanie sterowników swobodnie programowalne PLC. Jednostka centralna CPU, posiadająca zintegrowane wejścia i wyjścia, może być uzupełniona o dodatkowe moduły rozszerzeń. Rozbudowane funkcje komunikacyjne pozwalają tworzyć sieci przemysłowe sterujące procesami.

ilustracjaW układach sterowania coraz istotniejszy jest ciągły monitoring wartości mierzonych. Przekroczenie krytycznych wartości lub awarie powinny być automatycznie zgłaszane jednostce nadzorującej lub osobie odpowiadającej za obiekt. Dzięki rozpowszechnieniu  telefonii komórkowej najczęściej do tego celu wykorzystuje się komunikację GSM i powiadomienie wiadomościami tekstowymi. Moduły GSM po odpowiedniej konfiguracji, podłączone do układu sterowania pozwalają na nadzór i automatyczne powiadamianie.Dotacje na innowację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego