Niedziela, 23 Czerwca 2024
 
Szukaj
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Start Katalog Produktów
Wyszukaj produkt:
 
Multimetry kieszonkowe, multimetry przemysłowe, akcesoria do multimetrów, multimetry z pamięcią logger, multimetry samochodowe, multimetry producentów Brymen, CHY, CIE, Kewtech
 
Mierniki i przystawki cęgowe firmy Sonel, Brymen, CHY, CIE, Kewtech, Kyoritsu do pomiaru prądu ACA, prądu ACA / DCA, prąd upływu ACA, przystawki ACA i ACA / DCA
Mierniki parametrów instalacji produkcji Sonel, pomiar i testowanie instalacji, pomiar parametrów pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B, pomiary rezystancji izolacji, sprawdzanie kolejności faz, pomiar i rejestracja prądu, napięcia przemiennego, rezystancji oraz mocy czynnej i wiele innych
 
Lokalizator kabli produkcji Sonel, wykrywanie kabli w ścianach, sufitach i podłogach, lokalizowanie przerw w przewodach, lokalizowanie przełaczników i bezpieczników, lokalizowanie tras zwartych przewodów, lokalizowanie uszkodzonych przewodów uziemiających w instalacji, śledzenie przewodów pod ziemia do 2 metrów, śledzenie tras rur przewodzących CO
Miernik rezystancji izolacji do 5kV produkcji Sonel
 
Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu produkcji Sonel
Miernik impedancji pętli zwarcia produkcji Sonel
 
Miernik rezystancji pętli zwarcia produkcji Sonel
Tester kolejności faz produkcji Sonel
 
Katalog w przygotowaniu
Dotacje na innowację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego