Czwartek, 23 Maja 2024
 
Szukaj
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Diamenty Forbes 2020
Pneumatyka:

Pneumatyka jest obszerną grupą urządzeń pozwalających na sterowanie i wykorzystanie energii sprężonego powietrza.

Elementami wykonawczymi (roboczymi) w układach pneumatycznych są siłowniki.


ilustracjaSiłowniki pneumatyczne, których organ roboczy wykonuje ruch posuwisto-zwrotny odpowiadają za przetwarzanie energii sprężonego powietrza na energię mechaniczną natomiast  w siłownikach o ruchu obrotowym (silnikach pneumatycznych), których organ roboczy wykonuje ruch obrotowy na energię ruchu obrotowego.W zależności od zastosowania i wymaganych sił przy doborze siłownika dobiera się wykonanie mechaniczne siłownika, funkcję działania, średnicę tłoka i jego skok.


Kolejną grupą urządzeń wykonawczych są elementy z tzw. grupy Handling. Jest to kompletny, modułowy system budowy standardowych manipulatorów i robotów przemysłowych. Są to urządzenia pozwalające na pozycjonowanie w technice pneumatycznej i elektropneumatycznej oraz różnego rodzaju chwytaki.
ilustracjaGrupą urządzeń odpowiadających za sterownie z wykorzystaniem sprężonego powietrza są zawory. Są one urządzeniami służącymi do sterowania kierunkiem przepływu, ciśnieniem lub natężeniem przepływu czynnika. W zależności od potrzeb stosuje się różne sposoby sterownia zaworów:  • sterowanie przez operatora (zawory ręczne, nożne)
  • sterowanie mechaniczne (popychaczem, sprężyną, rolką itp.)
  • sterowanie elektryczne
  • sterowanie pneumatyczne

Zawory można łączyć ze sobą, tworząc zintegrowane, inteligentne rozwiązania sterowania elektropneumatycznego zwane wyspami zaworowymi.

Istotnymi elementami układów pneumatycznych są zespoły przygotowania sprężonego powietrza. Pozwalają one na uzyskanie różnych klas jakości sprężonego powietrza. W zależności od potrzeb można dobierać kompaktowe zestawy oraz pojedyncze elementy jak: filtry, regulatory ciśnienia, smarownice, osuszacze membranowe i absorpcyjne, wzmacniacze ciśnienia, elementy wskaźnikowe.

Układy pneumatyczne nie mogą powstać bez osprzętu połączeniowego. W tej grupie urządzeń znajdują się przewody pneumatyczne i różnego rodzaju złączki.


Układy pneumatyczne znalazły szerokie zastosowanie ze względu na prostotę działania i szybkość działania. Rozbudowane układy sterowania czysto pneumatycznego są powszechnie stosowane w strefach zagrożonych wybuchem.


Dotacje na innowację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego