Czwartek, 23 Maja 2024
 
Szukaj
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Diamenty Forbes 2020
Przepływ:

Metody realizacji pomiaru przepływu


Przepływ w zależności od wymagań i warunków obiektowych może być mierzony lub sygnalizowany.
Sygnalizatory poziomu mają wyjścia dwustanowe. Najczęściej są stosowane do regulacji natężenia przepływu oraz sygnalizacji przekroczenia natężenia poniżej lub powyżej określonej wartości.

ilustracjaPrzetworniki przepływu (przepływomierze) są urządzeniami pozwalającymi na pomiar natężenia przepływu i przetworzenie go na standardowy sygnał analogowy lub impulsowy. W zależności od funkcji i miejsca zabudowy przepływomierze mogą być wykonywane z lokalnym wyświetlaczem lub wbudowanymi przekaźnikami. Czasami ze względu na warunki obiektowe, przepływomierze zabudowuje się na rurociągach a odczyt musi być realizowany w innym miejscu. Wówczas tworzy się układy rozdzielne.W zależności od rodzaju sygnału wyjściowego oraz funkcji jakie ma realizować układ pomiarowy można podłączać różne urządzenia wtórne.

Przepływomierze z wyjściem impulsowym możemy podłączać z:
 • licznikami programowalnymi - pomiar ilości przepływającego medium i proste dozowanie
 • licznikami przepływu z wejściem impulsowym - pomiar natężenia i bilansowanie przepływu

Przepływomierze z wyjściem analogowym możemy podłączyć z:
 • wskaźnikami - wskazanie chwilowego natężenia przepływu
 • regulatorami - wskazanie i regulacja natężenia przepływu
 • rejestratorami - rejestracja chwilowego natężenia przepływu
 • licznikami przepływu z wejściem analogowym - pomiar natężenia i bilansowanie przepływuPrzepływomierze elektromagnetyczne


Zasada działania

Przepływomierze elektromagnetyczne wykorzystują zjawisko indukowania się siły elektromotorycznej w przepływającym medium pod wpływem oddziałującego pola magnetycznego. Zależność natężenia przepływu od siły elektromotorycznej określa prawo Faraday'a.


Zastosowanie

Przepływomierze elektromagnetyczne służą do pomiaru przepływu cieczy prądo-przewodzących w instalacjach rurociągowych. Przepływomierze nie zawierają wewnętrznych elementów mechanicznych, co zapewnia niezakłócony przepływ mierzonego medium pełnym przekrojem rurociągu.

Pomiar przepływu jest niezależny od:

 • ciśnienia cieczy
 • lepkości
 • gęstości
 • temperatury
 • przewodności elektrycznej (powyżej wartości minimalnej)

ilustracjaPrzepływomierze elektromagnetyczne mogą byś stosowane do pomiaru przepływu czystych cieczy, zawiesin, pulp, roztworów o różnej agresywności chemicznej. Brak elementów mechanicznych zapewnia dużą trwałość nawet w przypadku mediów o silnie wycierających własnościach. Podstawowe obszary zastosowań to gospodarka wodno-ściekowa, przemysł spożywczy, chemiczny, górnictwo, hutnictwo, energetyka.

» zapoznaj się z naszą ofertą na przepływomierze elektromagnetycznePrzepływomierze owalno-kołowe


Zasada działania

ilustracjaPrzepływomierze owalno-kołowe to przepływomierze wyporowe. Element pomiarowy składa się z dwóch precyzyjnie wykonanych kół zębatych, które wprawiane są w ruch obrotowy przez przepływającą ciecz. Podczas każdego obrotu, transportowana jest stała objętość cieczy, zamknięta w przestrzeni pomiędzy kołem zębatym, a obudową.
Wewnątrz kół zębatych zatopione są magnesy trwałe lub elementy ze stali nierdzewnej. Zamontowane w obudowie czujniki przetwarzają ruch obrotowy w sygnał impulsowy. Liczba impulsów jest miarą natężenia przepływu.


Zastosowanie

Przepływomierze owalno-kołowe mogą być stosowane do pomiaru przepływu cieczy o podwyższonej lepkości w układach, gdzie ciśnienie pracy przekracza 50bar.

» zapoznaj się z naszą ofertą na przepływomierze owalno-kołowePrzepływomierze różnicy ciśnień


Zasada działania

Przepływomierze różnicy ciśnień działają w oparciu o zasadę pomiaru różnicy ciśnień w dyszy Venturiego. Umieszczona w obudowie kryza (zwężka) powoduje powstawanie różnicy ciśnień podczas przepływu medium. Różnica ta jest proporcjonalna do natężenia przepływu. Kształt dyszy dopasowany jest do przepływu tak, że jego charakterystyka jest stała w całym zakresie pomiarowym.


Zastosowanie

Przepływomierze różnicy ciśnień mogą być wykorzystywane m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym do pomiaru przepływu cieczy i gazów.

» zapoznaj się z naszą ofertą na przepływomierze elektromagnetycznePrzepływomierze turbinowe


Zasada działania

ilustracjaPrzepływająca ciecz kierowana jest specjalnie wyprofilowanymi w obudowie kanałami na wirnik, wprawiając go w ruch. Ruch obrotowy wirnika rejestrowany jest przez układ opto-elektryczny, który przetwarza go w asymetryczny sygnał częstotliwościowy proporcjonalny do przepływu. Przepływomierze turbinowe dzięki wykonaniu z szafiru osi i łożyska wirnika zapewniają wysoką liniowość oraz wieloletnią bezawaryjną pracę.


Zastosowanie

Dzięki zwartej budowie przepływomierze turbinowe można montować w maszynach i urządzeniach o ograniczonej przestrzeni wewnętrznej do pomiaru przepływu cieczy o niskiej lepkości.

» zapoznaj się z naszą ofertą na przepływomierze turbinowePrzepływomierze wirnikowe


Zasada działania

ilustracjaPrzepływomierze wirnikowe działają w oparciu o zasadę pomiaru objętości przepływającej cieczy za pomocą wirnika o stałej geometrii łopatek. Wewnątrz wirnika znajdują się hermetycznie odizolowane od mierzonego medium magnesy. Umieszczony w obudowie czujnik Halla w sposób bezkontaktowy odbiera ruch obrotowy magnesów i przetwarza na proporcjonalny do przepływu sygnał częstotliwościowy.


Zastosowanie

Przepływomierze wirnikowe można stosować do pomiaru przepływu cieczy (także agresywnych) w układach, gdzie ciśnienia dochodzą do 100 bar a temperatura osiąga 100°C.

» zapoznaj się z naszą ofertą na przepływomierze wirnikoweKalorymetryczne sygnalizatory przepływu


Zasada działania

Czoło czujnika pomiarowego ogrzewane jest do temperatury o kilka stopni wyższej niż temperatura medium. Przepływające medium powoduje schładzanie czujnika. Szybkość procesu chłodzenia jest proporcjonalna do prędkości przepływu.


Zastosowanie

Kalorymetryczne sygnalizatory przepływu są stosowane do pomiaru i sygnalizacji natężenia przepływu cieczy i gazów. Brak części ruchomych, prostota montażu, odporność na zabrudzenia decydują o ich powszechnym stosowaniu w układach gdzie nie jest wymagana wysoka dokładność pomiaru.

» zapoznaj się z naszą ofertą na kalorymetryczne sygnalizatory przepływuUrządzenia do pomiaru przepływu w naszym katalogu: 

Dotacje na innowację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego