Sobota, 4 Lutego 2023
 
Szukaj
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Start Realizowane pomiary Długość i ilość

 

Diamenty Forbes 2020
Długość i ilość:

Pomiar długości i ilości pozwala określenie ilość produkcji oraz może być wykorzystywany przy paczkowaniu towarów.

ilustracja


Różnorodność urządzeń pozwalających realizować detekcję elementów, przetwarzać długość i liczników pozwala tworzyć wiele kombinacji układów pomiarowych o zróżnicowanym stopniu złożoności.

Dobór urządzeń realizujących pomiar zależy od wielu czynników:
 • maksymalnego zakresu pomiarowego
 • dokładności pomiaru
 • rozdzielczości pomiaru
 • możliwości zabudowy czujników
 • rodzaju liczonego lub mierzonego produktu itd


ilustracjaNajprostszym układem do liczenia sztuk jest układ oparty o czujnik zbliżeniowy podłączony do licznika. W zależności od wykonania materiałowego elementów, ich koloru, właściwości transparentnych, wymiarów oraz warunków otoczenia dobierany jest odpowiedni czujnik zapewniający właściwą detekcję.

Liczniki elektroniczne umożliwiają wprowadzanie współczynnika mnożnika/dzielnika co może ułatwić pomiar (np. przy osiowym zamontowaniu czujnika indukcyjnego jedno leżące łożysko wykryjemy dwa razy).

W zależności od budowy układu do pomiaru ilości można wykorzystywać również liczniki mechaniczne suwów (1 suw = 1 sztuka) i liczniki mechaniczne obrotów (1 obrót = 1 sztuka).

Pomiary długości można realizować w oparciu o liczniki elektroniczne, elektomechaniczne lub mechaniczne.


Liczniki mechaniczne

Liczniki mechaniczne z założonym kołem pomiarowym są najprostszym układem pomiaru długości. Liczniki mechaniczne są licznikami postępowo-rewersyjnymi.


Przy doborze koła pomiarowego i licznika należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

 • średnica otworu koła pomiarowego musi pasować do średnicy osi licznika
 • obwód koła 20cm lub 50cm musi być dopasowany do przełożenia licznika 1:2 (dla 50cm) lub 1:5 (dla 20cm)
 • pokrycie koła pomiarowego musi być odpowiednio dobrane do rodzaju mierzonego materiału
 • licznik musi mieć odpowiednio dobrany kierunek obrotu, aby po zamontowaniu wskaźnik nie był odwrócony “do góry nogami”
 • maksymalną prędkość obrotową licznika
ilustracjaPrzy użyciu czujników zbliżeniowych możemy wykrywać elementy na belkach nawijających lub wałach napędowych. Jeżeli jesteśmy w stanie określić stałą ilość np. zębów na kole zębatym lub wypustów na wale na określoną długość to możemy podłączać czujniki zbliżeniowe do liczników elektromechanicznych lub elektronicznych. Takie układy pomiarowe mogą zliczać tylko postępowo lub tylko rewersyjnie.


 

Liczniki elektroniczne

ilustracjaLiczniki elektroniczne z wejściami kwadraturowymi mogą współpracować przetwornikami obrotowo-impulsowymi (enkoderami). Enkoder może być zamontowany na osi wału lub na oś enkodera może być założone koło pomiarowe w odpowiednim wykonaniu. Układ taki zapewnia najlepszą rozdzielczość i dokładność pomiaru.

Jednocześnie decydując się na takie rozwiązanie należy zwrócić uwagę na:

 • max. częstotliwość wejściowa licznika > max. prędkość obrotów osi enkodera [obr/s] * impulsacja enkodera [imp/obr]
 • koło pomiarowe założone na osi enkodera powinno pracować na równej powierzchni (nie powinno przenosić drgań i obciążeń bocznych na oś enkodera)
 • wał, na którym zabudowany jest enkoder nie powinien przenosić drgań i obciążeń bocznych na oś enkodera
 • do realizacji połączeń mechanicznych elementów obrotowych z osią enkodera zaleca się stosowanie sprzęgieł


Dotacje na innowację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego