Sobota, 16 Października 2021
 
Szukaj
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Start Katalog Produktów
Wyszukaj produkt:
 
System rejestracji temperatury i wilgotnooeci TRS jest komputerowym systemem pomiarowym. Do jego głównych zadań możemy zaliczyć: zbieranie, rejestracji i udostępnianie informacji o temperaturze i wilgotnooeci np.: w chłodniach, halach produkcyjnych itp. Głównymi elementami systemu są: urządzenia pomiarowe i wskazujące, kabel transmisji danych, konwerter protokołu z zasilaczem oraz oprogramowanie rejestrujące. Opcjonalnie polecamy również ochronniki przeciwprzepięciowe do zabezpieczenia komputera oraz urządzeń pracujących na linii transmisyjnej. System TRS charakteryzuje prostotą montażu, aby kupujący móglł dokonać montażu samodzielnie
 
Konfiguracja rejestratora dokonywana jest automatycznie przez program Piggy. Urządzenie zawiera 1 Mb pamięci nieulotnej, która pozwala na zarejestrowanie 40 000 pomiarów (w przybliżeniu). Po ponownym włączeniu programu Piggy wszystkie zarejestrowane pomiarybkopiowane są do komputera PC, a bufor rejestratora jest
kasowany.
Dotacje na innowację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego