Sobota, 4 Lutego 2023
 
Szukaj
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Start Katalog Produktów
Wyszukaj produkt:
Porównywanie produktów:
 
Nazwa katalogowa:
Nazwa katalogowa:
Opis:
Przekaźnik serii 40 
Przekaźnik serii 41 
Przekaźnik serii 44 
Przekaźnik serii 55 
Przekaźnik serii 56 
Przekaźnik serii 60 
Przekaźnik serii 62 
Przekaźnik serii 65 
Opis:
Cena modelu podstawowego:
0.00 PLN
0.00 PLN
0.00 PLN
0.00 PLN
0.00 PLN
0.00 PLN
0.00 PLN
0.00 PLN
Cena modelu podstawowego:
Typ przekaźnika:
1 - raster 3,5 mm
3 - raster 3,5 mm
4 - raster 3,5 mm
5 - raster 5 mm
6 - raster 5 mm
3 - raster 3,5 mm
5 - raster 5 mm
6 - raster 5 mm
5 - raster 5 mm
6 - raster 5 mm
do gniazd serii 94
do obwodów drukowanych
do gniazd serii 94
do obwodów drukowanych
FASTON 187 (4,8 x 0,8 mm)
do gniazd serii 90
do obwodów drukowanych
FASTON 250 z tylnym adapterem mocującym
do gniazd serii 92
do obwodów drukowanych
FASTON 250
Typ przekaźnika:
Ilość styków:
1 styk 40.11 10 A
1 styk 40.31 10A
1 styk 40.41 10A
1 styk 40.51 10A
1 styk 40.61 16A
2 styki 40.52 8A
2 styki 41.52 8A
1 styk 41.61 16A
1 styk 41.31 12A
2 styki SPDT 44.62 10A
2 styki SPDT 44.52 6A
4 styki SPDT 7A
3 styki SPDT 10A
2 styki SPDT 10A
4 styki SPDT 12A
2 styki SPDT 12A
3 styki SPDT 10A
2 styki SPDT 10A
3 styki SPDT lub zwierne
2 styki SPDT lub zwierne
1 zwierny + 1 zwierny 20A
1 zwierny 30A
Ilość styków:
Rodzaj zasilania:
bistabilny (AC/DC)
czułe DC
zmienne (AC)
stałe (DC)
stałe (DC)
czułe DC
stałe (DC)
zmienne (AC)
stałe (DC)
zmienne (AC)
stałe (DC)
zmienne (AC)
stałe (DC)
wykonanie prądowe
zmienne (AC)
stałe (DC)
zmienne (AC)
stałe (DC)
Rodzaj zasilania:
Napięcie znamionowe cewki:
5V
12V
24V
48V
60V
110V
230V
240V
12V
24V
48V
60V
110V
12V
24V
48V
60V
110V
28V
6V
14V
9V
12V
24V
48V
60V
110V
230V
6V
120V
220V
12V
24V
48V
60V
110V
240V
6V
120V
220V
12V
24V
48V
60V
110V
230V
240V
6V
120V
220V
400 V
12V
24V
48V
60V
110V
230V
6V
120V
220V
12V
24V
48V
60V
110V
230V
6V
120V
220V
Napięcie znamionowe cewki:
Rodzaj styków:
standard AgNi
AgCdO
AgSnO
AgNi +5um
styki zwierne
standard AgNi
AgSnO
AgNi +5um
standard AgNi
AgSnO
standard AgNi
AgCdO
AgNi +5um
standard AgNi
AgCdO
AgSnO
styki zwierne
standard AgNi
AgCdO
AgNi +5um pozłocenia
rozwidlone styki prądowe 6A
AgSnO2
AgCdO zwierny+separacja między stykowa
AGcdO przełączny+separacja między stykowa
styk zwierny odległosć między stykami >=3
standard AGCdO
styk zwierny odległosć między stykami >=3
standard AGCdO
Rodzaj styków:
Wykonanie:
standard
standard
standard
standard
przycisk kontrolny+LED+dioda (DC)+mech.wskaźnik zadziałania
przycisk kontrolny+LED+dioda gasząca dla DC (+ przy A1/13, standard )
LED+dioda przy A2/13 (DC) ( + przy A2/14, nie standard )
przycisk kontrolny+LED+dioda gasząca dla DC
LED+dioda przy A2/14 (DC)
przycisk kontrolny+LED(AC)+mech.wskażnik zadziałania
przycisk kontrolny+LED(AC)
przycisk kontrolny+mech.wskaźnik zadziałania+blokada styków
LED wskaźnik dla AC
mech.wskaźnik zadziałania
przycisk kontrolny
adapter tylny do mocowania
wykonanie szczelne tylko 55.12/13/14
standard
przycisk kontrolny+LED+dioda (DC)+mech.wskaźnik zadziałania
przycisk kontrolny+LED(AC)+mech.wskażnik zadziałania
LED wskaźnik dla AC
mech.wskaźnik zadziałania
przycisk kontrolny
Przycisk kontrolny+LED+dioda gasząca dla DC (+przy A 1/7 , standard) dla 56.32
przycisk kontrolny+mech.wskaźnik zadziałania+blokada styków dla 56.32
adapter tylny do szyny DIN dla 56.34
adapter górny do szyny DIN dla 56.34
adapter dolny do mocowania
adapter górny do mocowania
przycisk kontrolny+LED, wskaźnik dla AC
przycisk kontrolny+mech.wskaźnik zadziałania+blokada styków
LED wskaźnik dla AC
mech.wskaźnik zadziałania
przycisk kontrolny + mech.wskaźnik zadziałania + blokada zestyków + LED + dioda gasząca dla DC (przy A1/2 standard)
przycisk kontrolny+LED+dioda gasząca dla DC (+przy A1/2, standard) tylko dla 60.12 i 60.13
LED + dioda dla DC (przy A1/2)
przycisk kontrolny + blokada zestyków + LED wsk.dla AC
przycisk kontrolny+mech.wskaźnik zadziałania+blokada zestyków+LED wsk.dla AC
standard do obwodów drukowanych
standard
przycisk kontrolny+mech.wskaźnik zadziałania+blokada styków
LED wskaźnik dla AC
mech.wskaźnik zadziałania
adapter górny do mocowania
przycisk kontrolny+LED, wskaźnik dla AC
przycisk kontrolny + LED + dioda gasząca dla DC (+ przy A1/A, standard)
adapter tylny do szyny DIN
adapter górny do szyny DIN
standard
adapter górny do mocowania
adapter tylny do szyny DIN
adapter górny do szyny DIN
Wykonanie:
Temperatura pracy:
-40 ÷ +70 °C
-40 ÷ +85 °C
-40 ÷ +85 °C
-40 ÷ +85 °C
-40 ÷ +70 °C
-40 ÷ +70 °C
-40 ÷ +70 °C
-40...+50°C
Temperatura pracy:
Wymiary:
29 x 12.4 x 25 mm
29 x 12.7x 15.7 mm
29 x 12.4 x 25 mm
20.6 x 27.5 x 35 mm
41x27.7x37.7 mm
20.7x27.7x37.7 mm
32.5x36.4x54x2 mm
38.2x35.8x51.1 mm
32.2x36.5x42.2 mm
Wymiary:
Certyfikaty i dopuszczenia:
CE, BEAB, BBJ, CSA, DEMKO, FIMKO, GOST, IMQ, NEMKO, RINA, SEMKO, SEV, cULus, VTE, VDE
CE, cULus, GOST, VDE
CE, cULus, GOST, IMQ, VDE
ABS, BBJ, CSA cULus, DEMKO, FIMKO, GOST, IMQ, IRAM, LCIE, LLOYD'S, NEMKO, RINA, SEMKO, SEV, VDE
CE, BBJ, CSA, cULus, GOST, IMQ, IRAM, LCIE, VDE
CE, ABS, BBJ, CSA, cULus, GOST, IMQ, IRAM, LLOYD'S, NEMKO, RINA, SEV, VDE
CE, IMQ, CSA SEMKO, SEV, cULus, VDE
CE, ABS, BBJ, CSA, cULus, GOST, IMQ, IRAM, LLOYD'S, RINA, SEMKO, SEV, VDE
CE, BBJ, CSA, cULus, GOST, IMQ, SEV, VDE
Certyfikaty i dopuszczenia:
Producent:
Finder
Finder
Finder
Finder
Finder
Finder
Finder
Finder
Producent:
Dotacje na innowację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego