Poniedziałek, 25 Września 2023
 
Szukaj
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Start Katalog Produktów
Wyszukaj produkt:
 
Miedzysystemowy przetwornik ciśnienia PM-22, do przetwarzania standardowego sygnału pneumatycznego 20 ... 100 kPa na sygnal prądowy 4 ... 20 mA
 
Separatory bezpośrednie i odległościowe kołniezrowe płaskie, tubusowe, chemoodporne, kompaktowe, separatory do mazutu, separatorami ze złączami higienicznymi
Przetworniki nadciśnienia, podciśnienia, ciśnienia absolutnego produkcji Aplisens, wykonania analogowe i inteligentne
 
Przetworniki różnicy ciśnień produkcji Aplisens
Dotacje na innowację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego