Niedziela, 23 Czerwca 2024


Mamy przyjemność poinformować, iż CASP System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach
8. Osi Priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

pn. „Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy CASP System
i Partnerami biznesowymi firmy”

W ramach realizacji projektu CASP System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wdroży innowacyjny system informatyczny
umożliwiający wielozakresową wymianę informacji pomiędzy CASP System Spółka z ograniczoną, a Partnerami biznesowymi.
Wdrożenie rozwiązania pozwoli m.in. na zautomatyzowanie, ujednolicenie i podniesienie efektywności procesów biznesowych
zachodzących pomiędzy CASP System oraz Partnerami poprzez wprowadzenie systemowych rozwiązań klasy B2B, istotnie
automatyzujących podstawowe procesy realizowane w firmie.

Okres realizacji projektu: maj 2013 – marzec 2015


„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”